“नेपालमा अनुसन्धानलाई पेशा नबनाएर पैसा कमाउने खेल बनाइएको छ” डा. पोख्रेल (अमेरिकी संस्थाबाट पुरस्कार बिजेता नेपाली)