एन आर एनलाई टक्कर दिन एन आर एन जस्तै अर्को संस्था ? यस्तो छ तयारि