नेपालमा पत्नी छोडेर स्पेनमा गोरेनीसित बिहे, अदालतद्वारा उपस्थितकालागि सूचना जारि