हरेक घरमा धारो, हरेक गाउँमा सिँचाई पुर्‍याउने एक्लो अभियान