भाषण र आस्वाशन पुग्यो लालबाबु, कामको परिणाम देखाउने पालो