जनावरको मासुभन्दा माथि स्तर नउठेका नेता, बिरोधी र समर्थक