सत्तामा नहुँदा राष्ट्रियताको राग, सत्ता पाएपछि चुपचाप