क्रिषकका समस्या समाधान गर्ने की बिउको माला लगाएर असार १५ मनाउने ?