हाम्रा मेडियालाई प्रश्न : नागरिकको ज्यान ठूलो कि मन्त्रीको पद ?