निर्मला हत्याकाण्डको बिरोधमा पेरिसमापनि प्रदर्शन गरिने