निमका छेस्का बेचेर लाखौंलाख आम्दानी, निमको दन्तब्रुस अति लाभदायक