आगामी निर्वाचन र एन आर एन फ्रान्सले रोज्नुपर्ने दिशा