काठमाडौं विमानस्थल ओर्लिँदा दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो