एन आर ए निर्वाचनमा यस्तो भएको थियो पद, पैसा र राजनितिक खेल