कालापानी संवन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको लुते बिज्ञप्ती