नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल ‘इन्जा’ युरोप कमिटी चयन