बेलायतमा तामाङ ल्होसार, आआफ्नो संस्क्रिति बचाउन विशेष जोड