कसरि पुग्यो जंगली म्रिगको पेटमा छ किलो प्लास्टिक ?