अस्पत्तालको सिँढीमा लासको ताँती, चिहानघरपनि भरिएर झन समस्या