एक अर्का देशमा रहेका नागरिकलाई सबै खाले सहयोग गर्न दूतावासको आग्रह