राष्ट्रपति ट्रम्पको चाहना अनुरुप दुइ सातामा सुचारु होला अमेरिका ?