साझा चाड : साउने सङ्क्रान्ति अर्थात् सिसेःक्पा तङ्नाम