भैँसी-डाक्टरद्वारा सेनापतिको मुण्टो-परीक्षण

Bhainsipati_Gurung[1]

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक